Συντονιστης

Corse – Γαλλία

Συνεταιρισμός

Cividale del Friuli, Udine – Ιταλία

Tirgu Mures – Ρουμανία

Rzeszów – Πολωνία

Athens – Ελλάδα

Γερμανία

Vienna – Αυστρία