Koordynator

Corse – Francja

Partnerstwo

Cividale del Friuli, Udine – Włochy

Tirgu Mures – Rumunia

Rzeszów – Polska

Athens – Grecja

Niemcy

Vienna – Austria