PROIECT ERASMUS+

Acțiunea cheie

Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici

Domeniul

Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională

Durata

Septembrie 2017 – Decembrie2019

Obiective

Să dezvolte abilitățile personale și profesionale ale adulților pentru a îi ajuta să se integreze mai mult pe piața muncii și în societate, prin consolidarea funcțiilor lor executive. Dezvoltarea de metode și instrumente inovatoare care să permită adulților să fie mai eficienți și să-și îmbunătățească competențele.

Grupuri țintă

ADULȚI: persoane cu tulburări funcționale executive (TFE) și adulți cu funcții executive slabe, dar fără o recunoaștere oficială specifică și care reprezintă majoritatea adulților. EDUCATORI / TRAINERI / CONSILIERI care lucrează cu acești adulți.