PROJEKT ERASMUS+

Kluczowe działanie

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Dziedzina

Strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych

Czas trwania

wrzesień 2017 – Grudzień 2019

Cele

Podnoszenie osobistych I zawodowych umiejętności I kompetencji osób dorosłych w celu zwiększenia integracji na rynku pracy i w społeczeństwie, przez wzmocnienie ich funkcji wykonawczych. Opracowanie innowacyjnych metod i narzędzi umożliwiających dorosłym bycie skuteczniejszym i poprawa ich kompetencji.

Grupa docelowa

DOROŚLI: osoby z zaburzeniami funkcji wykonawczych (EFD) i dorośli ze złymi funkcjami wykonawczymi ale bez specjalnego formalnego rozpoznania i reprezentujący większość dorosłych EDUKATORZY / TRENERZY / OPIEKUNOWIE pracujący z tymi dorosłymi