Dlaczego SOFIA?

Wedle najnowszych badań jasnym stało się, że aby pomóc dorosłym ludziom nabyć nowe umiejętności:
  • trenerzy powinni rozważyć, iż dorośli uczniowie często muszą radzić sobie ze specyficznymi problemami i wyzwaniami;
  • trenerzy powinni dostosowywać kursy do indywidualnych potrzeb uczestników.

Jakie są cele projektu SOFIA?

Niektórzy ludzie dorośli posiadają braki w:
  • umiejętności zapamiętywania informacji na potrzeby rozwiązania zadania;
  • umiejętności płynnego przechodzenia z jednej sytuacji do drugiej oraz nie szablonowego myślenia;
  • umiejętności planowania i organizowania pracy oraz radzenia sobie z bieżącymi i przyszłymi wymaganiami zadań;
  • umiejętności panowania nad emocjami.