Podręcznik

Podręcznik o cechach i potrzebach osób dorosłych z zaburzeniami funkcji wykonawczych

Zestaw metod

Zestaw metod dla rozwoju, rozszerzenia i poprawy funkcji wykonawczych wśród dorosłych

Program

Zestaw metod dla rozwoju, rozszerzenia i poprawy funkcji wykonawczych wśród dorosłych

Przewodnik

Przewodnik SOFIA to narzędzie pomocnicze, które dodatkowo pomoże Ci ulepszyć Twoje funkcje wykonawcze. Składa się z 3 części i dodatków.

Platforma

Platforma Sofia

Zestaw narzędzi, który pozwoli dorosłym uczniom nabyć specyficzne umiejętności związane z:

  • Kontrolowaniem emocji: umiejętność modulowania reakcji emocjonalnych przez wywoływanie uczuć racjonalnych;
  • Pamięcią w pracy: zdolność do zapamiętywania informacji w celu użycia ich przy rozwiązywaniu zadania;
  • Zahamowaniem: zdolność do powstrzymywania własnego zachowania w odpowiednim czasie, w tym zatrzymanie działań i myśli;
  • Zmianą: umiejętność płynnego przechodzenia między zadaniami i elastycznego reagowania na powstałe zmiany;
  • Inicjowaniem: zdolność do rozpoczęcia zadania lub aktywności i samodzielnego generowania pomysłów, odpowiedzi i strategii rozwiązania problemu;
  • Planowaniem/ Organizowaniem: umiejętność radzenia sobie z bieżącymi i przyszłymi wymaganiami zadań.

Te nowe umiejętności doprowadzą dorosłych do:

  • Większej integracji w ich miejscu zatrudnienia;
  • Lepszej integracji w społeczeństwie.