Εγχειρίδιο

Οδηγός με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενηλίκων με διαταραχές εκτελεστικών λειτουργιών

Εργαλειοθήκη

«Εργαλειοθήκη» Μεθοδολογιών για την ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση των εκτελεστικών λειτουργιών στους ενήλικες

πρόγραμμα

Πρόγραμμα με συγκεκριμένες τεχνικές βασισμένες στο Μindfulness και τον Διαλογισμό

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Εγχειρίδιο του Προγράμματος SOFIA, είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε περαιτέρω τις Εκτελεστικές σας Λειτουργίες

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Ένα σύνολο εργαλείων θα βοηθήσει τους ενήλικες να αποκτήσουν συγκεκριμένες ικανότητες που σχετίζονται με:

  • Τον συναισθηματικό έλεγχο: ικανότητα ρύθμισης των συναισθηματικών αντιδράσεων βάσει ορθολογικής σκέψης.
  • Την μνήμη εργασίας: ικανότητα διατήρησης πληροφοριών στο μυαλό για την ολοκλήρωση ενός έργου.
  • Αναστολή: η ικανότητα να διακόπτει κανείς μία συμπεριφορά την κατάλληλη στιγμή, συμπεριλαμβάνοντας την διακοπή πράξεων και σκέψεων.
  • Προσαρμοστικότητα: ικανότητα προσαρμογής από μια κατάσταση σε άλλη και ευέλικτος τρόπος σκέψης που επιτρέπουν στο άτομο να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα με την περίσταση
  • Ενεργοποίηση: ικανότητα έναρξης μιας εργασίας ή δραστηριότητας και δημιουργίας ιδεών, λύσεων ή στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
  • Σχεδιασμός/ οργάνωση: ικανότητα διαχείρισης των σημερινών και μελλοντικών προσανατολισμένων απαιτήσεων εργασίας.

Αυτές οι νέες δεξιότητες θα βοηθήσουν τους ενήλικες να:

  • Ενσωματωθουν με καλυτερο τροπο στο εργασιακο τους περιβαλλον
  • Ενσωματωθουν καλυτερα στην κοινωνια