Γιατι δημιουργηθηκε το προγραμμα SOFIA;

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες είναι σαφές ότι για να μπορούν οι ενήλικες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες θα πρέπει οι εκπαιδευτές:
  • να έχουν υπόψη τους ότι οι ενήλικες συχνά έχουν να διαχειριστούν συγκεκριμένα θέματα και προκλήσεις,
  • να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα εξατομικευμένα βάσει των ατομικών διαφορών.

Τι αναγκες καλειται να καλυψει το προγραμμα SOFIA;

Τι αναγκες καλειται να καλυψει το προγραμμα SOFIA;Ορισμένοι ενήλικες συχνά δυσκολεύονται:
  • να συγκρατήσουν πληροφορίες στο μυαλό τους για την ολοκλήρωση ενός έργου
  • να προσαρμόζονται από την μία κατάσταση στην άλλη και να σκέφτονται με ευέλικτο τρόπο
  • να σχεδιάσουν και οργανώσουν την εργασία τους και να διαχειριστούν τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις.
  • να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.