Manual

Manual privind caracteristicile și nevoile adulților cu tulburări ale funcțiilor executive;

Setul de instrumente

Set de metode pentru dezvoltarea / consolidarea / îmbunătățirea funcțiilor executive ale populației adulte;

Program

Program cu tehnici specifice bazate pe atenție și meditație.

Un grup de instrumente care permit cursanților adulți să dobândească abilități specifice legate de:

  • controlul emoțional: capacitatea de a modula răspunsurile emoționale prin aducerea gândirii raționale la sentimente;
  • memoria de lucru: capacitatea de a ține cont de informații în scopul îndeplinirii unei sarcini;
  • inhibiție: capacitatea de a opri propriul comportament la momentul potrivit, inclusiv acțiunile și gândurile de oprire;
  • gândirea flexibilă: capacitatea de a se deplasa liber dintr-o situație în alta și de a gândi flexibilitatea pentru a răspunde în mod corespunzător situației;
  • inițiere: abilitatea de a începe o sarcină sau o activitate și de a genera în mod independent idei, răspunsuri sau strategii de rezolvare a problemelor;
  • planificare/organizare: abilitatea de a gestiona cerințele actuale ale sarcinilor și cele orientate spre viitor.

Aceste noi competențe vor determina adulții să fie:

  • Bine integrați la locul lor de muncă;
  • Mai bine integrați în societate